פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Account/Billing

Issues with accounts and Billing. Open 8am-6pm

 Products

Issues/Questions about our products. Open 8am-6pm

 General Enquires

Any Questions or help relating to any service we provide. Open 8am-6pm

 Suggestion Box

Tell us anything that you think we should improve on or anything we should add to our services?